ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Η διατήρηση της σωστής υγιεινής τόσο των κατοικιών, όσο και των καταστημάτων ή επαγγελματικών χώρων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη ελάττωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Ειδικά σε χώρους όπου εργάζεται ή επισκέπτεται πλήθος κόσμου, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα απολύμανσης θα προστατεύσει από την αύξηση παθογόνων μικροοργανισμών.

Οι ευαίσθητοι αυτοί χώροι, όπως είναι νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημόσιες τουαλέτες, χώροι εστίασης και μέσα μεταφοράς, πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των εργαζομένων και του κοινού. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα και ασφαλή σκευάσματα, καθώς και τον σωστό εξοπλισμό, απολυμαίνουμε υπεύθυνα τον χώρο σας, καθιστώντας τον, ιδανικό περιβάλλον για όλους.