Προϊόντα

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι εξειδικευμένα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εντόμων και τρωκτικών. Είναι πλήρως εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Τα προϊόντα απολύμανσης είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όλα τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους.

Ο φάκελος υγειονομικού ελέγχου που παραδίδουμε στους πελάτες, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν, σε ποια σημεία του χώρου καθώς και τους αριθμούς έγκρισής τους, συνοδευόμενους από τις αντίστοιχες ετικέτες.

Τα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε τέτοιες συγκεντρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ανθρώπων και των κατοικίδιων, αλλά παράλληλα να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά έντομα και ακάρεα. Επιπλέον, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη μεγάλη διάρκεια δράσης των φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι δε θα ξεπλυθούν.

Σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται δολώματα ενός γεύματος τοποθετημένα μέσα σε δολωματικούς σταθμούς, αποτρέποντας έτσι, την επαφή με τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια. Μέσω μικρών οπών τα τρωκτικά εισέρχονται στον σταθμό και έρχονται σε επαφή με τα ειδικά δολώματα, προκαλώντας τους αιμόλυση.

Σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιούνται ειδικές κόλλες και παγίδες, προσφέροντας ασφάλεια στους ανθρώπους και τα μικρά παιδιά.

Τα απωθητικά πτηνών και φιδιών παράγουν συγκεκριμένες οσμές, οπτικά και ηχητικά εμπόδια ώστε να αποτραπεί η προσέγγισή τους στους χώρους μας.